DRET BANCARI

Torroella Advocats, especialistes en dret bancari, representa als seus clients davant de qualsevol operador judicial, entitat bancaria o òrgan administratiu per defensar els drets que assisteixen als consumidors

 

Els principals assumptes en l’àrea bancaria, entre d’altres són:

 • CLÀUSULES SÒL
 • DESPESES HIPOTECÀRIES
 • IRPH
 • CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ
 • MULTIDIVISES
 • SWAPS
 • COMISSIONS
 • RETRÀCTES
 • REFINANCIACIONS
 • EXECUCIONS HIPOTECÀRIES
 • SEGONA OPORTUNITAT
 • DACIÓ EN PAGAMENT
 • BONS

DRET CIVIL

Torroella Advocats, té una contrastada experiència en l'àmbit civil.

 

Els principals assumptes en l’àrea civil, entre d’altres són:

 

 

 • RECLAMACIONS EXTRAJUDICIALS
 • RECOBROS
 • DESNONAMENTS
 • CONTRACTES
 • TESTAMENTS
 • INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS EN COMUNITATS DE PROPIETARIS

DRET MERCANTIL

Torroella Advocats ofereix també assessorament legal per a empreses.

 

Les principals matèries sobre les que oferim assessorament, entre d’altres són:

 

 

 

 • CONCURSOS
 • CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS
 • IMPUGNACIÓ D’ACORDS SOCIALS
 • RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS

Horari atenció al client

De dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00h 
i de 16:00 a 19:00h 

Agost tancat per vacances

 

Contacta’ns

Si desitja concertar una cita o té algun dubte, ompli aquest formulari de contacte i en breu ens posarem en contacte amb vostè, gràcies.

 
 
 
 

4 + 5 =

* Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable Torroella Advocats S.L.P., con el fin de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés. Torroella Advocats S.L.P. se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. La aceptación de esta cláusula o el envío de este correo electrónico implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos que establece la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección Torroella Advocats S.L.P., Paseo del Fortim, s / n San Feliu de Guíxols Girona, o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: info@torroellaadvocats.com