GIRONA | DDG Una sentència de l’Audiència de Girona obliga el Banc Popular a retornar més de 36.000 euros a una clienta de Sant Feliu de Guíxols. La resolució judicial, que és ferma, dóna per provat que l’entitat bancària va cobrar comissions injustificades a la clienta en qüestió, en concepte de descoberts en el compte. Així, durant 18 mesos se li van aplicar comissions que podien arribar als 4.000 euros mensuals, amb el pretext que el Popular havia d’encarregar estudis de solvència de la dona.
Però això no era tot: el Banc Popular, quan la clienta es quedava en números vermells, li aplicava interessos de demora del 29%, quan el contracte firmat fixava que aquest percentatge havia de ser del 13. La sentència va ser dictada fa un any i el banc encara no ha pagat els 36.000 euros a la demandant, que, a més, s’enfronta a una execució hipotecària perquè el cobrament dels interessos i comissions li van fer impossible fer front al préstec hipotecari.
L’Audiència no va donar per bons els arguments del Banc Popular, de manera que la sentència afirma, textualment, que “l’estudi de la situació de la demandant i el cobrament de la citada comissió hauria d’haver-se efectuat una sola vegada, no mensualment sinsense justificar noves gestions”.
Sentència ferma donar la raó, 4.000 euros mensuals que es quedava en núermos vermells.

Comissions “automàtiques”
En declaracions a TV3, l’advocada de la demandant, Anna Torroella, assenyalava que “totes les comissions han d’obeir a un servei o a una despesa efectivament prestada per part del banc i no poden ser automàtiques”. El de Sant Feliu no és el primer cas d’aquestes característiques que guanya aquest despatx gironí.