L’Audiència de Girona ha arxivat l’execució hipotecària d’un veí de Sant Feliu de Guíxols que havia deixat de pagar un nombre concret de quotes de la seva hipoteca, seguint l’última sentència del Tribunal Suprem (TS) i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). La sentència del TS del setembre passat estableix que els desnonaments en què l’impagament s’ha produït per menys de dotze mesos no han de continuar endavant, fixant així el criteri per a les execucions hipotecàries pendents després que el TJUE declarés abusives les clàusules de venciment anticipat.

https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1697321-reves-judicial-als-bancs-pel-venciment-anticipat.html